လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ

Powered by Drupal

နိုင်ငံ                                          -          နယူးဇီလန်

ထုတ်ကုန်အမျိုးအမည်                    -         Samsung top loader washing machines

ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ                       -         -

ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ                       -         ဌာနဆိုင်ရာမှ ပြန်သိမ်းခိုင်းခြင်း

ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းရင်း       -         လျှပ်စစ်ရှော့ဖြစ်ရာမှ မီးပွားများ လွှင့်စင် မီးအန္တရာယ် ဖြစ်ခြင်း။

ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက်                  -         ၇ - ၇ - ၂၀၁၆

နိုင်ငံ                                                    -         နယူးဇီလန်

ထုတ်ကုန်အမျိုးအမည်                              -         Zoggs Swim Jacket

ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ                                -         -

ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ                                -         ဌာနဆိုင်ရာမှ ပြန်သိမ်းခိုင်းခြင်း

ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းရင်း                -       ရေကူးနေစဉ်တွင် လိုအပ်သော သတိပေးအချက်အလက်များက အင်္ကျီအတွင်းဘက်တွင် ရှိနေခြင်း။

ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက်                          -         ၁၆ - ၉ - ၂၀၁၆
 

နိုင်ငံ                                                    -         နယူးဇီလန်

ထုတ်ကုန်အမျိုးအမည်                              -         Hard Yakka – Hero Boots

ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ                                -         -

ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ                                -         ဌာနဆိုင်ရာမှ ပြန်သိမ်းခိုင်းခြင်း

ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းရင်း                -         လုံခြုံစိတ်ချရမှုမရှိခြင်း။ AS/NZS 2210.3 နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း။

ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက်                          -         ၇ - ၆ - ၂၀၁၆
 

နိုင်ငံ                                                     -         နယူးဇီလန်

ထုတ်ကုန်အမျိုးအမည်                               -         Red ATV Helmets

ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ                                 -         -

ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ                                 -         ဌာနဆိုင်ရာမှ ပြန်သိမ်းခိုင်းခြင်း

ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းရင်း                 -         ထုတ်လုပ်ရာတွင်မှားယွင်းမှုရှိခြင်း။

                                                                   NZS 8600 Standard ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း။

ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက်                           -         ၁၇ - ၅ - ၂၀၁၆

နိုင်ငံ                                                    -         နယူးဇီလန်

ထုတ်ကုန်အမျိုးအမည်                               -         Freedom Furniture, “Utility” style dining chairs

ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ                                  -         -

ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ                                   -        ဌာနဆိုင်ရာမှ ပြန်သိမ်းခိုင်းခြင်း

ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းရင်း                   -         ထိုင်ခုံခြေထောက်ချို့ယွင်းခြင်းကြောင့် အသားရေစုတ်ပြတ်စေခြင်း။

ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက်                             -         ၁၀ - ၅ - ၂၀၁၆

Pages