တောင်ငူမြို့တွင် မေလ၊ လဝက်အတွင်း ဆန်၊ စပါး၊ ဖွဲနုနှင့် မတ်ပဲဈေးအနည်းငယ်တက်လာ

Powered by Drupal

      တောင်ငူမြို့တွင် ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ မေလ၊ လလယ်ပိုင်းတွင် ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းတစ်အိတ်လျှင် ၁၀၅၀၀၀ကျပ်၊ ဖျာပုံပေါ်ဆန်းတစ်အိတ်လျှင် ၉၇၀၀၀ကျပ်၊ ဒေသပေါ်ဆန်းတစ်အိတ်လျှင် ၉၃၀၀၀ကျပ်၊ ဧည့်မထ(မိုး)တစ်အိတ်လျှင် ၆၈၀၀၀ကျပ်၊ ဧည့်မထ(နွေ)တစ်အိတ်လျှင် ၅၇၀၀၀ကျပ်ရှိခဲ့ရာမှ ယခုမေလအကုန်တွင် ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းတစ်အိတ်လျှင် ၁၁၀၀၀၀ကျပ်၊ ဖျာပုံပေါ်ဆန်းတစ်အိတ်လျှင် ၁၀၃၀၀၀ကျပ်၊ ဒေသပေါ်ဆန်းတစ်အိတ်လျှင် ၉၈၀၀၀ကျပ်၊ ဧည့်မထ(မိုး)တစ်အိတ်လျှင် ၇၂၀၀၀ကျပ်၊ ဧည့်မထ(နွေ)တစ်အိတ်လျှင် ၅၈၀၀၀ကျပ်ဖြင့် အသီးသီးဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။

     မိုးစပါးမှာ မေလ၊ လလယ်ပိုင်းတွင် တင်း ၁၀၀လျှင် ၁၈၅၀၀၀၀ကျပ်ရှိခဲ့ရာမှ ယခုမေလ အကုန်တွင် တင်း ၁၀၀လျှင် ၂၁၀၀၀၀၀ကျပ်၊ နွေစပါးမှာ မေလ၊ လလယ်ပိုင်းတွင် တင်း ၁၀၀လျှင် ၁၆၀၀၀၀၀ကျပ်ရှိခဲ့ရာမှ ယခုမေလအကုန်တွင် ၁၆၅၀၀၀၀ကျပ်ဖြင့် ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။

     ဆန်ကွဲ(ကြီး)တစ်အိတ်လျှင် ၄၅၀၀၀ကျပ်၊ ဆန်ကွဲ(သေး)တစ်အိတ်လျှင် ၄၃၀၀၀ကျပ်ဖြင့် ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်နေပြီး ဖွဲနုတစ်အိတ်လျှင် မေလ၊ လလယ်ပိုင်းတွင် ၂၄၀၀၀ကျပ်မှ ယခု မေလအကုန်တွင် ၂၆၅၀၀ကျပ်ဖြင့် ဈေးနှုန်းအနည်းငယ်မြင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။

     မတ်ပဲ(ပိဿာ ၃၀အိတ်)တစ်အိတ်လျှင် မေလ၊ လလယ်ပိုင်းတွင် ၁၀၉၀၀၀ကျပ်ရှိခဲ့ရာမှ ယခုမေလအကုန်တွင် ၁၁၀၇၀၀ကျပ်ဖြင့် ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ပဲလွန်းဖြူတစ်အိတ်လျှင် ၆၇၀၀၀ကျပ်၊ ပဲတီစိမ်းတစ်အိတ်လျှင် ၈၅၀၀၀ကျပ်ဖြင့် ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်နေကြောင်း တောင်ငူမြို့ရှိ ဆန်၊ စပါး၊ ပဲပွဲရုံများမှ သိရှိရပါသည်။

DOCA(ပဲခူး)