မြင်းခြံခရိုင်၏ ဝါစိုက်ပျိုးထွက်ရှိမှုနှင့် ဈေးနှုန်း/ဈေးကွက်

Powered by Drupal

     ဝါသီးနှံကို မိုးကြိုရာသီ၊ မိုးရာသီနှင့် မိုးနှောင်းရာသီများတွင် စိုက်ပျိုးလေ့ရှိပါသည်။ မိုးကြိုရာသီတွင် ဖေဖော်ဝါရီလလယ်မှ ဇွန်လကုန်အတွင်း၊ မိုးရာသီတွင် မေလလယ်မှ ဇွန်လကုန်အတွင်း၊ မိုးနှောင်းရာသီတွင် ဇူလိုင်လမှ ဩဂုတ်လလယ်အတွင်း စိုက်ပျိုးလေ့ရှိကြပါသည်။ အပင်သန်မာဖြစ်ထွန်းရန်နှင့် ဝါအထွက်နှုန်းကောင်းစေရန်အတွက် ထယ်ရေးနက်နက်နှင့် ထွန်ရေးညက်ညက်ကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

     ဝါစိုက်ပျိုးထားရှိမှုအနေဖြင့် မြင်းခြံခရိုင်ချုပ်တွင် ယခင်နှစ် (၂၀၂၁-၂၀၂၂)၌ ဝါစိုက်ဧကပေါင်း (၁၇၈၈၃) ဧကစိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး ရာသီဥတုကောင်းမွန်သဖြင့် စိုက်ဧကအားလုံးရိတ်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်းမှာ (၃၃၂.၈၇)ပိဿာဖြင့် ပိဿာပေါင်း (၅၉၅၂၆၉၂) ပိဿာထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုနှစ်(၂၀၂၂ -၂၀၂၃)တွင် ဝါစိုက်ဧကမှာ (၂၀၄၉၂) ဧကတွင် ဧကအားလုံးရိတ်သိမ်းခဲ့ပြီး အထွက်နှုန်းမှာ (၃၅၈.၇) ပိဿာနှုန်းဖြင့် အထွက်ပိဿာပေါင်း (၇၃၅၀၇၃၀) ပိဿာခန့်ထွက်ရှိခဲ့ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဌာန၏စာရင်းများအရသိရှိရပါသည်။  မြို့နယ်များအနေဖြင့် ဝါစိုက်ပျိုးထားရှိမှုမှာ မြင်းခြံမြို့နယ်တွင် စိုက်ဧက (၈၇၇၃) ဧကတွင် ဧကအားလုံးရိတ်သိမ်းခဲ့ပြီး တစ်ဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်းမှာ (၄၈၄၈.၅၀) ပိဿာဖြင့် အထွက်ပိဿာပေါင်း း(၃၉၃၄၇၉၀) ပိဿာရှိပါကြောင်း၊ တောင်သာမြို့နယ်တွင် စိုက်ဧက (၅၀၇၄) ဧကတွင် ဧကအားလုံးရိတ်သိမ်းခဲ့ပြီး အထွက်နှုန်းမှာ(၂၆၃.၈၂)ပိဿာဖြင့် ပိဿာပေါင်း (၁၃၃၈၆၁၁) ပိဿာရှိပါကြောင်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်တွင် စိုက်ဧက (၆၆၄၅) ဧကတွင် ဧကအားလုံးရိတ်သိမ်းခဲ့ပြီး အထွက်နှုန်းမှာ (၃၁၂.၆၂) ပိဿာဖြင့် ပိဿာပေါင်း (၂၀၇၇၃၉၂) ပိဿာထွက်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ မြင်းခြံခရိုင်အနေဖြင့် ဝါစိုက်ပျိုးမှုတွင် ယခုနှစ်၌ ယခင်နှစ်ထက် စိုက်ဧက (၂၆၀၉) ဧက ပိုမိုစိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ပြီး အထွက်ပိဿာချိန်မှာလည်း (၁၃၉၈၀၃၈) ပိဿာပိုမိုထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။

    မြင်းခြံခရိုင်အတွင်း ချည်မျှင်ရှည်ဝါအမျိုးအစားကို အများဆုံးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်ကြပြီး ယခင်နှစ်၌ ဝါတစ်ပိဿာလျှင် (၁၅၂၅) ကျပ်မှ (၁၆၅၀) ကျပ်ခန့်များဖြင့် ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ယခုနှစ်၌ ဝါတစ်ပိဿာလျှင် (၂၇၀၀) ကျပ်မှ (၃၀၀၀) ကျပ်ခန့်းဖြင့် ရောင်းဝယ်လျက်ရှိကြောင်း၊ ဈေးကွက်အနေဖြင့် ထွက်ရှိသောဝါဂွမ်းများကို မန္တလေး၊ မြစ်သား၊ မလှိုင် စသည့်မြို့များသို့ တင်ပို့ရောင်းချကြပြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်အတွင်းမှာလည်း လက်ယက္ကန်းလုပ်ငန်းများမှဝယ်ယူ၍ ချည်ထည်များထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ဝယ်ယူကြကြောင်း ဝါကုန်သည်တစ်ဦး၏ပြောကြားမှုအရသိရှိရပါသည်။

DOCA(မန္တလေး)