ကုန်အညွှန်းအမှတ်အသားလျှောက်ထားခြင်းများအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်

Powered by Drupal

    စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ပြည်သူများ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော ကုန်စည်များသုံးစွဲနိုင်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းရှင်များထုတ်လုပ်ရောင်းချသော စားသောက်ကုန်များတွင် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၉)ပါ ကုန်အညွှန်းအမှတ်အသားသတ်မှတ်ချက်များ၊ မြန်မာဘာသာဖြင့် မဖြစ်မနေဖော်ပြရမည့်အချက်များ ပြည့်စုံစွာပါဝင်ရေးအတွက် ကုန်အညွှန်းအမှတ်အသားလျှောက်ထားခြင်းတို့စိစစ်ပြီး ဥပဒေညွှန်ကြားချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ တင်ပြဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့တွင် စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၊ ကသာခရိုင်ဦးစီးမှူးရုံးသို့ ကသာမြို့မှ ကိတ်နှင့်မုန့်မျိုးစုံထုတ်လုပ်ရောင်းချသော လုပ်ငန်းရှင် (၄)ဦးက ၎င်းတို့လုပ်ငန်းများမှ အသစ်ထပ်မံထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့်မုန့်များအတွက် ကုန်အညွှန်းအမှတ်အသားလာရောက်လျှောက်ထားခဲ့ကြပါသည်။

    ဆက်လက်၍ ဒု-ခရိုင်ဦးစီးမှူး ဦးကြည်နိုင်ဦးက လျှောက်ထားလာသော မုန့်လုပ်ငန်းရှင်များ၏ မုန့်တံဆိပ်များတွင် လိုအပ်သည်များစစ်ဆေးပေးခဲ့ပြီးနောက် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၉)ပါ ကုန်စည်များတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြရမည့် ကုန်အညွှန်းအမှတ်အသားသတ်မှတ်ချက်များ၊ ကုန်စည်အမျိုးအစားအလိုက် ထည့်သွင်းဖော်ပြရမည့်အချက်များနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များလိုက်နာရမည့်တာဝန်တို့ကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။

DOCA(စစ်ကိုင်း)