၂၀၂၄ခုနှစ်တွင် သွင်းကုန်အကောက်ခွန်များကို ပြင်ဆင်ညှိနှိုင်းပေးမည့် တရုတ်နိုင်ငံ

Powered by Drupal

  တိုင်းပြည်၏စီးပွားရေးကိုပံ့ပိုးပေးပြီး ကုန်သွယ်မှုပိုမိုတိုးတက်လာစေရန်အတွက် သွင်းကုန်အကောက်ခွန်မူဝါဒများကို ပြင်ဆင်ညှိနှိုင်းမှုတချို့ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်ကောင်စီ၏ သွင်းကုန်အကောက်ခွန်ကော်မရှင်က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည် ၂၀၂၄ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ရက်နေ့တွင် စတင်အကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းတချို့၏ သွင်းကုန်နှင့် ပို့ကုန်ဆိုင်ရာအခွန်အခများကို ညှိနှိုင်းပေးခြင်းတို့ပါဝင်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။

     တရုတ်နိုင်ငံသည် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်း ၁၀၀ကျော်ကို Most Favored Nation (MFN) ၏ အကောက်ခွန်နှုန်းထားထက် နည်းပါးစွာကောက်ခံသွားရန်အတွက် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရန်ရှိပါသည်။ ဆန်းသစ်သောတီထွင်မှုများပိုမိုတိုးတက်လာစေရန်နှင့် အရှိန်မြှင့်တင်ရန်တို့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံသည် အခြေခံအရင်းအမြစ်များနှင့် သွင်းကုန်အခွန်များကို လျှော့ချပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

  ပြည်သူလူထု၏ ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များကို ပိုမိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်နှင့် ဆေးဝါးတချို့နှင့် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရန်တို့အတွက် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို သွင်းကုန်အကောက်ခွန်မဲ့ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းမှ သန့်စင်ပြီးသားအလူမီနီယမ်များ၏ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်အခွန်များကို လျှော့ချသွားမည်ဖြစ်သည်။

      ထို့ပြင် ပြည်တွင်းစက်မှုဇုန်များတိုးတက်လာမှုနှင့် ဝယ်လိုအား/ရောင်းလိုအားပြောင်းလဲလာမှုတို့ကြောင့် ကုန်ပစ္စည်းတချို့၏ သွင်းကုန်အခွန်အခများကို တိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိ ရပါသည်။

DOCA(ရန်ကုန်)