အယ်လ်နီညို၏ သက်ရောက်မှုရှိသော်လည်း စပါးအထွက်တိုးရန် ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရ မျှော်မှန်း

Powered by Drupal

   ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ ဒေသခံလယ်မြေများတွင် အယ်လ်နီညို သက်ရောက်မှုများ ရှိနေသော်လည်း ယခင်နှစ်စပါးထွက်ရှိမှု တန်ချိန် ၂၀.၀၅၉ သန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၄ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုလျက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွင်း စပါးတန်ချိန် ၂၀.၈၈၁ သန်းခန့်အထိ ထွက်ရှိနိုင်မည်ဟု ဖိလစ်ပိုင် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနက ၂၁-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် ခန့်မှန်းချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

     ယခုနှစ်အတွက် တိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် စပါးပမာဏမှာ တန်ချိန် ၈၈၀၀၀၀ ခန့်ရှိရာ ဆန်တန်ချိန်အားဖြင့် ၅၄၀၀၀၀ ခန့် ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရသည် ၁ နှစ် ပတ်လုံး ဆန်တန်ချိန် ၁၃.၆၅၆ သန်းနှင့် ညီမျှသော စပါးများ စိုက်ပျိုးထွက်ရှိနိုင်ရန် ရည်မှန်းချက် ချမှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။

     ဖိလစ်ပိုင် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် စပါးမျိုးစေ့များကို တိုးချဲ့အသုံးပြုခြင်း၊ ဓာတ်မြေဩဇာများ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အသုံးချခြင်းနှင့် ရိတ်သိမ်းပြီးနောက် ဆုံးရှုံးမှုနည်းစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ပြည်တွင်းဆန်ထုတ်လုပ်မှု မြှင့်တင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

     နှစ်ဟောင်းလက်ကျန် ဆန်တန်ချိန် ၂.၀၂၇ သန်းအပါအဝင် ယခုနှစ်တွင် ဆန်တန်ချိန် ၁၆.၇၄၅ သန်းအား ဈေးကွက်သို့ ပေးသွင်းနိုင်မည်ဟု  ဖိလစ်ပိုင် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနက မျှော်မှန်းလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ  ခန့်မှန်းချက်တွင် အမှန်တကယ်တင်သွင်းမည့် ပမာဏအဖြစ် ဆန်တန်ချိန် ၁.၀၆၁ သန်းခန့်ကိုသာ ပါဝင်တွက်ချက်ထားသည်။ ပြည်သူလူထု၏ ဆန်စားသုံးမှု ဆန်တန်ချိန် ၁၃.၉၇၃ သန်း အပါအဝင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်း ဆန်လိုအပ်ချက်မှာ တန်ချိန် ၁၅.၆၄၃ သန်း ရှိသည်။

     အဆိုပါအခြေအနေအရ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ တွက်ချက်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ နှစ်ကုန်တွင် ဆန်လက်ကျန် တန်ချိန် ၁.၁၀၁ သန်းဖြင့် ကျန်ရှိရန် မျှော်လင့်ထားသည်။ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုနှင့် စပါးဈေးတည်ငြိမ်မှုရှိစေရန်အတွက် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် ရက် ၅၀ စာ အရန်ဆန် သို့မဟုတ် ဆန်တန်ချိန် ၁.၈၅ တန်ချိန် သိုလှောင်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနက အစောပိုင်းကာလ၌ ပြောဆိုထားသည်။

      ယခုနှစ်တွင် အယ်လ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ရှိသော်လည်း နိုင်ငံ၏ ဆန်စပါးထုတ်လုပ်မှုမှာ ကောင်းမွန်ဖွယ်ရှိသည်ဟု စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီး Francisco Tiu Laurel Jr. က မကြာသေးမီက ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုနှစ် ပြည်တွင်းဆန်ထုတ်လုပ်မှုမှာ တိုးတက်လာနိုင်သဖြင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ၏ ၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွင်း ဆန်တင်သွင်းမှုမှာ တန်ချိန် ၄.၁ သန်းခန့်ရှိမည်ဟု အမေရိကန် စိုက်ပျိုးရေး ဌာန (USDA) ၏ ခန့်မှန်းကို ရောက်ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ ခန့်မှန်းချက်သည် အဆိုး ရွားဆုံး အခြေအနေအတွက်ကိုသာ မှန်းဆထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် အယ်လ်နီညိုသည် ပြည်တွင်းဆန်စပါးထုတ်လုပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်သော်လည်း ခြောက်သွေ့ရာသီအပြီးတွင် စပါးရိတ်သိမ်းမှုမှာ ကောင်းမွန်လိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းရကြောင်း ဝန်ကြီး Tiu Laurel က ပြောကြားခဲ့သည်။

Source: The Philippine Star, April 8, 2024(လယ်ယာထွက်ကုန်များနှင့် အဓိကသွင်းကုန်များ၏ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့)