ဓနုဖြူ မြို့ပေါ်ရှိ စားသုံးဆီများအား ဈေးကွက်စောင့်ကြည်စစ်ဆေး

Powered by Drupal

      စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မအူပင်ခရိုင်၊ ဓနုဖြူမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးမှ မြို့နယ်ဦးစီးမှူး ဦးဝင်းမင်းစိုးနှင့် ဝန်ထမ်းများ (၁၉.၉.၂၀၂၃) ရက်နေ့ ၊နံနက်(၁၀:၀၀)အချိန်တွင် ဓနုဖြူမြို့ပေါ်ရှိ ရောင်းချနေသောဆီများအား ကုန်အညွှန်းအမှတ်အသား ပြည်စုံစွာ ဖော်ပြပါဝင်ခြင်း ရှိ/မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ကြပါသည်။

       အဆိုပါစစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုတွင် စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၊ ဓနုဖြူမြို့နယ် ဦးစီးအရာရှိ ဦးဝင်းမင်းစိုးက စားသုံးသူများ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် ဒေသတွင်း အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် ကုန်စည်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယခုကဲ့သို့ ဈေးကွက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်များအား မိမိတို့ရောင်းချနေသောကုန်စည်များတွင် ကုန်အညွှန်းအမှတ်အသားဖော်ပြရာတွင် မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မြန်မာဘာသာနှင့် အခြားဘာသာတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ တွဲလျက်ဖြစ်စေ ရေးသားဖော်ပြပါဝင်သော ကုန်စည်များကိုသာ ရောင်းချကြရန်၊ သက်တမ်းလွန်ကုန်စည်များ၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိသော ကုန်စည်များ၊ ကုန်အညွှန်းအမှတ်အသားမပါဝင်သောကုန်စည်များကို ဈေးကွက်အတွင်းမရောင်းချရန် ကုန်စုံဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များကို အသိပညာပေးပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

DOCA(ဧရာဝတီ)