သိမ်ဖြူဈေးတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော ကြက်သွန်ဖြူ/နီလက်ကားဈေး

Powered by Drupal

     ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် သိမ်ဖြူဈေးကြီးအတွင်း ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီများအား ကား၊ ရထားတို့ဖြင့် ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှ နေ့စဉ် ဝင်ရောက်လျက်ရှိပြီး လက်လီလက်ကား ပြန်လည်ရောင်းချလျက်ရှိရာ ၂.၃.၂၀၂၃ မှ ၈.၃.၂၀၂၃ ရက် အထိ ကြက်သွန်နီ(ဆိပ်ဖြူ)အဝင် (၃၆၀၀၀)ပိဿာနှင့် ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) (၁၁၀၀၀) ပိဿာ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ကြက်သွန်နီ(ဆိပ်ဖြူ)လက်ကားဈေးမှာ ၁ပိဿာလျှင် ၁၆၅၀ ကျပ်မှ ၁၉၀၀ ကျပ် ထိ ဖြစ်၍ ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) လက်ကားဈေးမှာ ၁ပိဿာလျှင် ၃၇၀၀ ကျပ်မှ ၃၈၀၀ ကျပ်ထိလည်းကောင်း၊ ၉.၃.၂၀၂၃ မှ ၁၅.၃.၂၀၂၃ ရက်အထိ ကြက်သွန်နီ(ဆိပ်ဖြူ)အဝင် (၃၅၂၀၀) ပိဿာနှင့် ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) (၁၁၆၀၀) ပိဿာ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ကြက်သွန်နီ(ဆိပ်ဖြူ) လက်ကားဈေးမှာ ၁ပိဿာလျှင် ၁၅၀၀ ကျပ်မှ ၁၉၀၀ ကျပ်ထိဖြစ်၍ ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) လက်ကားဈေးမှာ ၁ပိဿာလျှင် ၃၉၀၀ ကျပ်မှ ၄၄၀၀ ကျပ်ထိရှိခဲ့ပြီး ၁၆.၃.၂၀၂၃ မှ ၂၂.၃.၂၀၂၃ ရက် အထိ ကြက်သွန်နီ(ဆိပ်ဖြူ)အဝင် (၃၄၄၀၀)ပိဿာနှင့် ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) (၁၀၇၀၀) ပိဿာ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ကြက်သွန်နီ(ဆိပ်ဖြူ)လက်ကားဈေးမှာ ၁ပိဿာလျှင် ၁၉၀၀ ကျပ်မှ ၂၂၀၀ ကျပ်ထိဖြစ်၍ ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) လက်ကားဈေးမှာ ၁ပိဿာလျှင် ၄၃၀၀ ကျပ်မှ ၄၄၀၀ ကျပ်ထိဖြစ်ပြီးကြက်သွန်နီအသစ်များ လှိုင်လှိုင်ပေါ်၍ အဝင်များနေသော်လည်း ဈေးနှုန်းအနည်းငယ် တက်လာပြီး ကြက်သွန်ဖြူဈေးနှုန်းများမှာ မြင့်တက်လျက်ရှိကြောင်း ဈေးတာဝန်ခံရုံးမှ သတင်း ရရှိပါသည်။

DOCA(ရန်ကုန်)